http://studiowim.nl/copyright/_436____NL
  • Nederlands
  • Engels
  • Italiaans

Copyright ©

Orginaliteit en authenticiteit zijn kenmerkend bij onze (inter)nationale tuinprojecten. Het delen van tuinprojectfoto's kan alleen in overleg met ons plaatsvinden ter bescherming van de privacy van onze klanten. Wij delen graag alle beschikbare informatie met u in een persoonlijk gesprek.

Copyright © Studio Wim Verzantvoort 2003-2014. Alle rechten voorbehouden.
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Wim Verzantvoort, om enig materiaal te wijzigen, noch om enige Inhoud te kopiëren, verspreiden, verzenden, tentoon te stellen, uit te voeren, te reproduceren, publiceren, in licentie te geven, hiervan afgeleide werken te maken, over te dragen of te verkopen. Behalve voor zover dit is toegestaan op basis van het auteursrecht, mag u de Inhoud niet hergebruiken zonder hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Wim Verzantvoort te verkrijgen. Onder deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website of computernetwerk verboden. U mag geen auteursrechtelijke, handelsmerk of andere auteursrechtelijke kennisgevingen verwijderen van materiaal dat u op de Site aantreft.

Voor vragen of informatie kunt u ons bereiken via contact